Tagged: kpss 2010 Toggle Comment Threads | Tuş takımı kısayolları

 • trukishboy 12:17 pm on June 14, 2010 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: Çok Partili Hayat Denemeleri, Barış Antlaşmaları, FEM Akademi Yayınları, , FEM KPSS Tarih, FEM Tarih, II.TBMM ve Çok Partili Hayat, , kpss 2010, , , kpss tarih notları, Kurtuluş Savaşı, Kurtuluş Savaşına Hazırlık ve Kongreler, Türkiyede Kurulan Siyasi Partiler   

  Kurtuluş Savaşı Kongreler ve Çok Partili Hayat İçindekiler… 

  Kurtuluş Savaşı, Kongreler ve Çok Partili Hayat

  İçindekiler:

  • Kurtuluş Savaşına Hazırlık ve Kongreler
  • Kurtuluş Savaşı
  • Barış Antlaşmaları
  • II.TBMM ve Çok Partili Hayat
  • Türkiyede Kurulan Siyasi Partiler
  • Çok Partili Hayat Denemeleri
  Dosya Türü: Pdf  | Dosya Boyutu: 5 Mb
   
 • trukishboy 7:48 pm on May 17, 2010 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , kpss 2010, kpss vatandaslık, kpss vatandaşlık özet, kpss vatandaşlık bilgisi ders notları, kpss vatandaşlık ders notları, kpss vatandaşlık ders notları forum, kpss vatandaşlık ders notları indir, kpss vatandaşlık ders notları puanı, temsili demokrasi, vatandaşlık dersi kpss, vatandaşlık dersi notları   

  KPSS Vatandaşlık Çalışma Notları 

  T. C. ANAYASASI

  Kuvvetler Ayrımı: Devlet organları arasında üstünlük anlamına gelmeyip; devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olması ve bununla sınırlı medeni işbölümü-işbirliğinin bulunması; üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunmasıdır.
  — 1982 Anayasasında 177 madde bulunmaktadır.

  • 16 geçici madde vardır. Toplam 193 madde 7 kısımdan oluşmaktadır.

  — Başlangıç kısmı anayasa metnine dâhildir.
  1. KISIM
  Genel Esaslar
  M.1-Devletin Şekli:
  Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.
  M.2-Cumhuriyetin Nitelikleri:
  Türkiye Cumhuriyeti; Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
  M.3-Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Bayrağı, Milli Marşı ve Başkenti:
  Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
  Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
  Milli marşı, “İstiklal Marşı’dır.
  Başkenti Ankara’dır.
  1982 ANAYASASINDAKİ DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLER
  1-Milli marşı İstiklal Marşı’dır.
  2-Başkenti Ankara’dır.
  3-Bayrağı ay yıldızlı bayraktır.
  4-Türkiye; devleti ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
  5-Dili Türkçedir.
  6-Türkiye devleti bir cumhuriyettir.
  M.6.Egemenlik: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini yetkili organ eliyle kullanır.
  M.7-Yasama:
  Yasama yetkisi, Türk milleti adına TBMM’nindir. Bu yetki devredilemez.
  M.8-Yürütme:
  Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’na aittir.
  M.9-Yargı:
  Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.
  M.11-Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü:
  Anayasa hükümleri yasama yürütme yargı organlarını idari makamları ve diğer kuruluş ve kişileri bağlar. Kanunlar Anayasaya aykırı olamazlar.
  Temel hak ve hürriyetlerin nitelikleri:
  1.Dokunulmaz
  2.Devredilmez
  3.Vazgeçilmez
  M.13-Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması:
  —Temel hak ve hürriyetler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, mıllı güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, genel ahlak ve sağlığın korunması amacıyla anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak KANUNLA sınırlandırılabilir.
  —Temel hak ve hürriyetlerle ilgili sınırlama demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz öngörüldüğü amaç dışı kullanılamaz
  — Suç ve ceza geçmişe yürütülemez suçluluğu mahkeme kararıyla saptanana dek kimse suçlu sayılmaz
  —Yabancıların temel hak ve özgürlükleri milletlerarası hukuka uygun kanunla sınırlanabilir.
  —Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması:
  1-Savaş Bu durumlarda temel hak ve
  2-Seferberlik hürriyetlerin kullanılması kısmen.
  3-Sıkıyönetim veya tamamen durdurulabilir
  4-Olağanüstü hal
  Ancak bu dört durumda bile:
  1-Kişinin yasam hakkına maddi ve manevi varlığının bütününe dokunulamaz.
  2.- Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.

  Notları bilgisayarınıza indirin.

  Dosya Türü: Pdf  |  Dosya Boyutu: 300 kb

  http://rapidshare.com/files/387733937/KPSS_Vatanda__lae_k_Bilgisi_Ders_Notlarae_.pdf

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Cevapla
e
Düzenle
o
Show/Hide comments
t
En üste git
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Vazgeç