Tagged: 2010 KPSS Toggle Comment Threads | Tuş takımı kısayolları

 • trukishboy 7:48 pm on May 17, 2010 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: 2010 KPSS, , kpss vatandaslık, kpss vatandaşlık özet, kpss vatandaşlık bilgisi ders notları, kpss vatandaşlık ders notları, kpss vatandaşlık ders notları forum, kpss vatandaşlık ders notları indir, kpss vatandaşlık ders notları puanı, temsili demokrasi, vatandaşlık dersi kpss, vatandaşlık dersi notları   

  KPSS Vatandaşlık Çalışma Notları 

  T. C. ANAYASASI

  Kuvvetler Ayrımı: Devlet organları arasında üstünlük anlamına gelmeyip; devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olması ve bununla sınırlı medeni işbölümü-işbirliğinin bulunması; üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunmasıdır.
  — 1982 Anayasasında 177 madde bulunmaktadır.

  • 16 geçici madde vardır. Toplam 193 madde 7 kısımdan oluşmaktadır.

  — Başlangıç kısmı anayasa metnine dâhildir.
  1. KISIM
  Genel Esaslar
  M.1-Devletin Şekli:
  Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.
  M.2-Cumhuriyetin Nitelikleri:
  Türkiye Cumhuriyeti; Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
  M.3-Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Bayrağı, Milli Marşı ve Başkenti:
  Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
  Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
  Milli marşı, “İstiklal Marşı’dır.
  Başkenti Ankara’dır.
  1982 ANAYASASINDAKİ DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLER
  1-Milli marşı İstiklal Marşı’dır.
  2-Başkenti Ankara’dır.
  3-Bayrağı ay yıldızlı bayraktır.
  4-Türkiye; devleti ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
  5-Dili Türkçedir.
  6-Türkiye devleti bir cumhuriyettir.
  M.6.Egemenlik: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini yetkili organ eliyle kullanır.
  M.7-Yasama:
  Yasama yetkisi, Türk milleti adına TBMM’nindir. Bu yetki devredilemez.
  M.8-Yürütme:
  Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’na aittir.
  M.9-Yargı:
  Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.
  M.11-Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü:
  Anayasa hükümleri yasama yürütme yargı organlarını idari makamları ve diğer kuruluş ve kişileri bağlar. Kanunlar Anayasaya aykırı olamazlar.
  Temel hak ve hürriyetlerin nitelikleri:
  1.Dokunulmaz
  2.Devredilmez
  3.Vazgeçilmez
  M.13-Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması:
  —Temel hak ve hürriyetler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, mıllı güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, genel ahlak ve sağlığın korunması amacıyla anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak KANUNLA sınırlandırılabilir.
  —Temel hak ve hürriyetlerle ilgili sınırlama demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz öngörüldüğü amaç dışı kullanılamaz
  — Suç ve ceza geçmişe yürütülemez suçluluğu mahkeme kararıyla saptanana dek kimse suçlu sayılmaz
  —Yabancıların temel hak ve özgürlükleri milletlerarası hukuka uygun kanunla sınırlanabilir.
  —Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması:
  1-Savaş Bu durumlarda temel hak ve
  2-Seferberlik hürriyetlerin kullanılması kısmen.
  3-Sıkıyönetim veya tamamen durdurulabilir
  4-Olağanüstü hal
  Ancak bu dört durumda bile:
  1-Kişinin yasam hakkına maddi ve manevi varlığının bütününe dokunulamaz.
  2.- Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.

  Notları bilgisayarınıza indirin.

  Dosya Türü: Pdf  |  Dosya Boyutu: 300 kb

  http://rapidshare.com/files/387733937/KPSS_Vatanda__lae_k_Bilgisi_Ders_Notlarae_.pdf

   
 • trukishboy 12:42 pm on May 5, 2010 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: 2010 KPSS, 2010 KPSS Başvuru, 2010 KPSS Mayıs, 2010 KPSS Mayıs Alımları, 2010 KPSS Mayıs Atamaları, 2010 KPSS Mayıs Ataması, 2010 KPSS Mayıs Ayı Atamaları, 2010 KPSS Mayıs Kadrolar, 2010 KPSS yerleştirme, KPSS Mayıs Ayı Atamaları, KPSS Mayıs Ayı Kadroları   

  2010 KPSS Mayıs Atamaları 

  2010 yılı Mayıs ayındaki KPSS yerleştirmesinde yer alacak memur kadroları ile 399′a tabi sözleşmeli pozisyonları:

  Başvurular: 17-26 Mayıs 2010 tarihleri arasında http://www.osym.gov.tr adresinden yapılacak.

  2010 YILI MAYIS AYINDA KPSS SONUCUNA GÖRE YAPILACAK MERKEZİ YERLEŞTİRME İŞLEMİ HAKKINDA DUYURU

  Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde bu Yönetmelikte (B) Grubu olarak adlandırılan kadro ve pozisyonların kamu kurum ve kuruluşlarınca Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilmesini müteakip, bu kadro ve pozisyonlar Nitelik Kod Kılavuzu ve mer-i mevzuat açısından incelenerek ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilmekte ve bu Başkanlıkça da KPSS Tercih kılavuzlarıyla kadro ve pozisyonlar ilan edilmektedir.

  Devamını Okuyun »

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Cevapla
e
Düzenle
o
Show/Hide comments
t
En üste git
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Vazgeç