Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Alımları

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım ihtiyacının karşılanması amacıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli olarak 200 adet vaiz, 700 adet Kur’an kursu öğreticisi, 598 adet imam-hatip ve 32 adet müezzin-kayyım alınacaktır.

Müracaat edecek adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen “itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olmak” şartını taşımak,

3-Müracaat ettiği unvanla ilgili ve geçerlilik süresi olan yeterlik belgesine sahip olmak,

4- İmam-hatip ve müezzin-kayyım için erkek olmak, vaiz ve Kur’an kursu öğreticiliği için bayan olmak,

5- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya 31.07.2011 tarihine kadar erteletmiş olmak, ya da askerlikle ilişiği bulunmamak,

Devamını Okuyun »